Pagina's

woensdag 17 februari 2010

Etherniteit

De etherniteit is geen (zij het grenzeloze) tijdsduur noch een (zij het buitenproportionele) locatie. Het is geen epi meta ta kronos, noch een epi meta ta cosmos.
De etherniteit dient te worden beschouwd als supplementaire dimensie, in de zin dat een uitzonderlijke visie nieuwe, vooraf ongekende omtrekken toewijst aan de kwaliteiten van het geobserveerd object. Zo werd een bol in transit in "Flatland - a romance of many dimensions" (Edwin Abbott Abbott, 1884) omschreven vanuit het oogpunt van het vierkant. Wanneer de bol het raakvlak van diens wereld doorkruiste ervaarde het vierkant een object met de kwaliteiten van een uit het niets groeiende, dan uitdeinende cirkel; dit fenomeen werd door het vierkant geïnterpreteerd als een evolutie in de tijd en binnen zijn ruimtelijk wereldbeeld. De bol was echter niet van vorm veranderd, mogelijks was die zelfs volgens de twee assen van Flatland geen femtometer opgeschoven, maar had die zich voortbewogen in een dimensie die loodrecht stond op de wereld van het vierkant.
Zo ook zeilde dokter Faustroll van Parijs naar Parijs, en was hij kleiner (en dus groter) dan zichzelf.


De etherniteit staat haaks op de wereld, zowel reëel als imaginair, net zoals de 'patafysica zich situeert supplementair aan zowel de fysica als aan de metafysica.Hermes Prichveppiel, Apostatische Heresiarch


Geen opmerkingen: