Pagina's

dinsdag 13 december 2011

Jocko-Homo Heavenbound


Bertram Henry Shadduck werd geboren in Pennsylvania in 1869 vulg. Hij vervoegde het leger des heils in 1888. In 1924 gaf hij zijn eerste boekje uit, 'Jocko-Homo Heavenbound', een bevreemdende satire op het Darwinisme. Zijn illustrator, Frederik William Alden, wiens vader bevriend was met de oorspronkelijke bewoners van het kleine ruis in de herrie, zou vanaf dan alle brochures van Shadduck voorzien van zijn ongewenst surrealiserende beelden. Een kleine greep uit zijn oeuvre.


Creationisme is een imaginaire oplossing net zoals het Darwinisme, en dus doordrongen van de patafysica. Enkele brochures van Shadduck zijn hier verkijgbaar.
Jocko Homo zou enkele jaren later befaamd worden.


Devo - Jocko Homo par petittheatresubversion

dinsdag 8 november 2011

Online morosofieBij het lezen van het boek 'Morosofie - dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen' van regent Matthijs van Boxsel, OCS hebben wij gezocht naar online versies van deze teksten. Helaas zijn bronnen van online literaire waanzin als Gallica en The internet archive (respectievelijk voor hétéroclites en voor kooks) of Scribd vrij schaars aan Nederlandstalig materiaal (1).

De oogst is beperkt maar glittert van de Wetenschap.

Zo 'Planten en planeten' van H.J.R. Perdijk, verschenen in Glimmen in 1999 en besproken op pagina 114, integraal te lezen op Plants and planets, the laws of explained. Hierin legt de auteur uit hoe hij trachtte een perceel grond onvruchtbaar te maken, en hoe en waarom hij hierin faalde.
Kort samengevat wordt de golffrequentie van onze zon verdergezet op alle niveaus van de natuur, wat alles verklaart natuurlijk.


Gelukkig hebben wij ooit een exemplaar van "Het maanprobleem: opgelost" van Aero-dilettant uit 1928 op de kop getikt. De kans bestaat dat die binnenkort raadpleegbaar is op ons Scribdkanaal. Op dewelke reeds 'Moeder Rozenkrans - liefdesgebeden voor een stervende godin' kan worden gelezen, een bizarre anonieme tekst wars van hoofdgeletterde religieuze ervaringen.

In elk geval raden wij iedereen aan om lid te worden van de NAP (Nederlandse Academie voor 'Patafysica) en zich te abonneren op diens prachtig orgaan De Centrifuge. In de laatste editie wordt er aan herinnerd hoe deze en onze andere twee blogs de eer en het genoegen hebben door kritikaster Atte Jongstra op de korrel werden genomen. Ergo zijn wij onsterfelijk (belachelijk), wat wij hier in het EKPV vierden met een wilde Polonaise. Later hebben we die ontembare Oostblokse dame terug naar nergens gestuurd want ze dronk al onze wodka.

In verband met de morosofie, breng eens een blitzbezoekje aan onze eigenste Wikiclopédie des Sciences Inexactes (in het Voltairiaans). Slechts een handvol items, maar telkens Saturnus even ophoudt aan onze tenen te knagen trachten wij er verder aan te knutselen.

Pipher Spermvehicle,
Katatonische Kakapitteleer


(1) Op onze Franstalige zusterblog Philagog is een reeks gestart over de online beschikbaarheid van de boeken vermeld in André Blavier's Fous Littéraires.

vrijdag 16 september 2011

Patafysica in Liège

Onze apostatische vertegenwoordiger bezocht het land van de Nerviërs. Meer bepaald Liège, een bastion van patafysica. Twee tentoonstellingen waren aanleiding van ons bezoek: "Ubu sous la dalle" in het Archeoforum, een eerbetoon door regent André Stas aan satraap André Blavier, en "’Pataphysique et fous littéraires" in boekenwinkel Le Comptoir. Enkele sfeerbeelden.

Een werk van F'Murr

Een werk van Marcel Mariën

donderdag 5 mei 2011

Reproductie

Reproductie

maandag 7 maart 2011

Het getal van Bo


Een van onze grootste Ornaten, de heer Smurfcomplex B., überlogicus, stuurde ons volgende definitie dewelke menig wiskundige spontaan zou doen imploderen.


Toen de Amerikaanse wiskundige Edward Kasner de behoefte kreeg om een immens groot getal te benoemen, bedacht hij de googol. Eén googol is tien sextiljard, ofte 10 tot de macht 100. Dit is meer dan dat er deeltjes zijn in het volledige universum (een hoeveelheid dewelke geschat wordt tussen 10 tot de macht 72 en 10 tot de macht 87).
In dezelfde nutteloze beweging stelden Axel Thue en Alan Baker de googolplex voor, een onwaarschijnlijk nog veel groter getal, gelijk aan 10 tot de macht googol. Het aantal cijfers hiervan kan men onmogelijk decimaal uitschrijven, of men zou een miniaturist moeten vinden die per atoom in het heelal 10 biljoen cijfers van de googolplex zou kunnen noteren.

We dachten dat het uiterste van het nutteloze bereikt was, tot de wiskundige Graham na een nachtje stappen het getal ontwikkelde die zijn naam draagt. Deze is onmogelijk te noteren, doch kan enkel omschreven worden en enkel met een speciale noteervorm, de zgn. 'pijlomhoognotatie' (wiskundigen zijn zelden verfijnd als het op neologismes aankomt). Hierbij staat ↑ als shorthand voor 'tot de macht'. Het getal van Graham is de 64ste in de reeks
G_0 = 4
G_1 = 3 ↑↑↑↑ 3 waarbij het aantal pijltjes gelijk is aan G_0
G_2 = 3 ↑↑…↑↑ 3 waarbij het aantal pijltjes is gelijk aan G_1

G_64 = 3 ↑↑…↑↑ 3 waarbij het aantal pijltjes is gelijk aan G_63.
Hierbij dient gezegd dat het tweede getal in de reeks reeds menige malen groter is dan een googolplex, en zelfs groter dan 10 tot de macht googolplex. 3 ↑ 3 is nl. 3 tot de macht 3 ofte 27; 3 ↑↑ 3 is gelijk aan 3 trot de macht 3 tot de macht 3 ofte 7.625.597.484.987 en 3 ↑↑↑ 3 is gelijk aan 3 tot de macht 7.625.597.484.987. Om van G_1 maar te zwijgen.

Dit getal geeft een huiveringwekkend idee van de nutteloosheid om dergelijke zaken te ontwikkelen, doch waarom hier ophouden?
Daarom ontwikkelde ik het nog gigantisch nuttelozer getal van Bo. Deze is het resultaat van de reeks
B_0 = googolplex
B_1 = googolplex ↑↑…↑↑ (B_0 keer) googolplex
B_2 = googolplex ↑↑…↑↑ (B_1 keer) googolplex

B_googolplex = googolplex ↑↑…↑↑ (B_(googolplex-1) keer) googolplex;

Definitie

Het getal van Bo is gelijk aan
B_googolplex min één
(want je moet toch ook niet overdrijven).

Bo Smurfcomplex,
Ornaat

maandag 7 februari 2011

Tjerkessië kleiner dan Tsjerkessië

Dokter Faustroll werd geboren in Tsjerkessië op de leeftijd van 63 jaar.

In 1863 bedacht futuroloog Henri Dron in "L'Europe au XXième siècle" dat Tsjerkessië in zijn toekomst een niet te versmaden deel van Europa zou worden. Dit wordt vermeld op Strange maps blog, besteed aan imaginaire cartografie. Volgens Dron zouden de Russen vroeg of laat een zuidwaartse invasie aanvoeren, waardoor de Tsjerkessiërs, een volk bekend door de schoonheid van diens vrouwen en de kracht van diens mannen in een oorlogsituatie, aangevuld door een omgekeerde diaspora de overhand zouden halen en zo zou het Circassisch rijk uit zijn as herrijzen als een feniks. In Drons Europa heeft Tsjerkessië inderdaad de vorm van een fiere vogel wiens vleugels zich in volle glorie spreiden over de Kaukasus.


"To Dron, a Circassian victory might still have seemed possible; or else he was moved to territorial generosity as only compassion for the victims of a distant defeat can engender."


Hoe ver lijkt deze supplementaire wereld kaart verwijderd van de roemvolle realiteit: de Adygeërs, een noemer die door de Tsjerkessiërs zelf bedacht werd, hebben zich teruggetrokken in de autonome oblast Adygea, een enclaaf binnen de grotere Kraj Krasnodar.De contouren van Adygea doen denken aan het verbrand karkas van een papieren vliegtuigje. Een vogelscheet op de kaart, net boven de Zwarte Zee. En zo is dit fier volk gecrasht: ze vormen amper nog één vijfde à één vierde van de bevolking, waardoor Tsjerkessië meer en meer opgaat in de imaginaire etherniteit. En wordt Tjerkessië kleiner dan Tsjerkessië.


Hermes Prichveppiel, Apostatische Heresiarch