Pagina's

dinsdag 8 november 2011

Online morosofieBij het lezen van het boek 'Morosofie - dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen' van regent Matthijs van Boxsel, OCS hebben wij gezocht naar online versies van deze teksten. Helaas zijn bronnen van online literaire waanzin als Gallica en The internet archive (respectievelijk voor hétéroclites en voor kooks) of Scribd vrij schaars aan Nederlandstalig materiaal (1).

De oogst is beperkt maar glittert van de Wetenschap.

Zo 'Planten en planeten' van H.J.R. Perdijk, verschenen in Glimmen in 1999 en besproken op pagina 114, integraal te lezen op Plants and planets, the laws of explained. Hierin legt de auteur uit hoe hij trachtte een perceel grond onvruchtbaar te maken, en hoe en waarom hij hierin faalde.
Kort samengevat wordt de golffrequentie van onze zon verdergezet op alle niveaus van de natuur, wat alles verklaart natuurlijk.


Gelukkig hebben wij ooit een exemplaar van "Het maanprobleem: opgelost" van Aero-dilettant uit 1928 op de kop getikt. De kans bestaat dat die binnenkort raadpleegbaar is op ons Scribdkanaal. Op dewelke reeds 'Moeder Rozenkrans - liefdesgebeden voor een stervende godin' kan worden gelezen, een bizarre anonieme tekst wars van hoofdgeletterde religieuze ervaringen.

In elk geval raden wij iedereen aan om lid te worden van de NAP (Nederlandse Academie voor 'Patafysica) en zich te abonneren op diens prachtig orgaan De Centrifuge. In de laatste editie wordt er aan herinnerd hoe deze en onze andere twee blogs de eer en het genoegen hebben door kritikaster Atte Jongstra op de korrel werden genomen. Ergo zijn wij onsterfelijk (belachelijk), wat wij hier in het EKPV vierden met een wilde Polonaise. Later hebben we die ontembare Oostblokse dame terug naar nergens gestuurd want ze dronk al onze wodka.

In verband met de morosofie, breng eens een blitzbezoekje aan onze eigenste Wikiclopédie des Sciences Inexactes (in het Voltairiaans). Slechts een handvol items, maar telkens Saturnus even ophoudt aan onze tenen te knagen trachten wij er verder aan te knutselen.

Pipher Spermvehicle,
Katatonische Kakapitteleer


(1) Op onze Franstalige zusterblog Philagog is een reeks gestart over de online beschikbaarheid van de boeken vermeld in André Blavier's Fous Littéraires.