Pagina's

dinsdag 3 november 2009

Spiralen uit de wereld

Zonet de recentste Correspondancier du Collège de 'Pataphysique ontvangen. Die omhelst een overzicht van de voornaamste Instituten die zich evenzeer met de Wetenschap bezighouden. Deze instituten draaien in een ovaalvormige evenredige beweging rond hun afzender, aangetrokken en afgestoten, extern aan doch gemaakt van materiaal uit de kern van het college (een Patafoor voor satelliet).
De meest prestigieuze verenigingen staan op scène en zwieren met hun tieten (die is iets minder subtiel voor 'passeren de revue'):Er ontbreken nog tal van verenigingen, zoals vermeld in deze studie op onze zusterblog; doch er wordt gewag gemaakt van een tweede nummer met bijdragen van andere instituten.
Wij citeren enkelEn ongetwijfeld nog vele anderen

Zou het onze spreekwoordelijke beschijtenheid sieren om een nieuwe poging te wagen om opgemerkt te worden? Het EKPV schittert niet enkel door haar nutteloosheid maar ook en vooral door haar inactiviteit. Deze lethargie definiëren wij, het Eburoons Kapittel, als de kern van onze 'Patafysische Vorsing. De kern van het hermetisme ligt in de discretie waarop diens leer wordt overgebracht, zo ook de Wetenschap. Anderszijds zou het net getuigen van toejuichbare inconsequentie om de essentie van de Eburoonse 'Patafysica trachten te vatten. Patakaballah en Patastrologie zijn onze kernteksten tot nog toe, beide oorspronkelijk geschreven in de taal van Jarry. En vanuit de richting van onze zusterblog meer gecentreerd op Maybe Logic is een Neurotarot ontwikkeld in de taal van Robert Anton Wilson. Een volgende project omhelst een overzicht van de heiligen van het Eburoonse kalender (identiek in getallen aan het Calendrier 'Pataphysique Perpétuel doch met andere accenten). Het imaginaire draagt hierin de voorkeur. Zo verschijnen in een voorlopige lijst onder meer Rufus T. Firefly (een ode aan de Satrap Marx Brothers), the Residents (de ultieme containers van het imaginaire, die reeds meer dan 35 jaar hun identiteit weten geheim te houden - wij zijn zinnens hen via LinkedIn op de hoogte te brengen van hun zaligverklaring), Sancho Pancha (wat voelt het om de sidekick van een romanfiguur te zijn), Signor Palomar, Cidrolin, Sevast Nikon, professor de Selby…

De Autokefalische Mafriaan, 2 As 136